Mark och anläggningsarbeten

 Vi utför all typ av mark och grävarbeten där miljö och design står i fokus.  

Våra grävmaskinisters erfarenhet och kunskap tillsammans med våra anläggare och maskinpark gör ert projekt till ett nöje. SODA utför uppdrag åt privatpersoner, den offentlig sektorn samt det privata näringslivet.

Exempel på anläggningstjänster

Fiber

Vatten & Avlopp

Reningsanläggning

Husgrund

Stödmur

Stenläggning

Spa & Pool

Dränering

Bryggor & Småbåtshamn

Utemiljöer

Lekplats

Garageuppfart