Kavlité & Miljö

Kvalitetspolicy

SODA AB skall producera och tillhandahålla tjänster och varor för våra beställare i enlighet med avtalade villkor. Vår kompetens och tillgänglighet skall göra att kunden kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet. Vi levererar rätt produkt i rätt tid och tillhandahåller de tekniska underlag som erfordras. Genom en väl uppbyggd organisation garanterar vi kundens trygghet. Vi tar ansvar för helheten i vårt uppdrag vilket ökar kundens lönsamhet. Policyn uppnås genom att varje person kopplad till företagen skall möta kundens krav och förväntningar. Varje enskild person skall ständigt förbättra kvaliteten i eget arbete. Vi skall ge våra kunder bästa möjliga service och möter dem med kunskap, positivitet och flexibilitet. Vi söker ständigt förbättringsmöjligheter genom att bland annat upprätta och mäta realistiska mål.

kvalité & miljö

Miljöpolicy

SODA AB skall med minsta möjliga miljöpåverkan tillhandahålla tjänster och varor för våra beställare. Vi skall optimera energiförbrukningen i vår verksamhet. Vi skall minska utsläpp av koloxid från transporter. Vi skall ha en aktiv kommunikation med och uppfylla lagstiftning, tillståndsvillkor och andra krav från myndigheter, länsstyrelser och kommuner. Vår miljöpolicy skall kommuniceras till samtliga personer som arbetar för eller på uppdrag av oss. Vi skall i egen produktion och verksamhet välja miljöanpassade, effektiva produkter. Vi skall genom ständiga förbättringar minska skadliga utsläpp luft vatten och mark. Vi skall utbilda våra medarbetare i miljöfrågor så att de kan agera miljömedvetet i sitt arbete. Vi skall välja leverantörer som uppfyller våra miljökrav.