Om SODA AB

SODA AB är ett familjedrivet företag som tillhandahåller bygg- och dyktjänster inom sydöstra regionen. Vår bas är i
Karlskrona, blekinge men vi  åtar oss även uppdrag över hela södra Sverige. Vi har lång erfarenhet inom bygg-, anläggning- och dykbranschen och har jobbat med allt från små bostadsrenoveringar till större marinentreprenader.

karlskrona

SODA AB, Utskrivet SYDOST DYK & ANLÄGGNING AKTIEBOLAG, startade 2011 som eget företag men med personal med
många års erfarenhet. Inledande så var vår marknad inriktad på marinentreprenader men då efterfrågan på byggtjänster
ökade för oss så har vi idag utökat vår verksamhet och tillhandahåller traditionella byggtjänster. Då vår personal länge varit aktiva inom byggbranschen så var det ett naturligt steg i vår utveckling.

Vår personal är utbildade och certifierade enligt branschens krav och regler. Dykarnas erfarenhet sträcker sig från
kommunal- och statlig- dyktjänst till ren arbetsdykning med de certifikat och läkarundersökningar som krävs. Vi följer
Arbetsmiljöverkets krav på vattendykning som är hårt reglerat vad det gäller säkerhet. Arbetsledare hos oss har lång
erfarenhet och kompetens inom området. Vi har även finsnickare med många års erfarenhet av inredning och hantverk
med bl.a. erfarenhet av möbeltillverkning.

För att säkerställa att den kvalitet som vi står för når ut till dig som kund så skall alla medarbetare och underentreprenörer
vara väl medvetna om våra policyers och efterleva dem.

Vi står för hög kvalité och har alltid kundens önskemål i fokus.
Kontakta oss idag för en gratis konsultation angående ert projekt! Ring 0707-42 82 84 eller Kontakta oss här.

Fredrik Åkerlund
Vd/Ägare