Markanläggning

Som markentreprenör tillhandahåller vi tjänster där miljö och design stor i fokus. Vi utför projekt med kunden i fokus där entreprenaden styrs av områdets planering. Nära kontakt med handläggande myndigheter sker fortlöpande för att kunden ska känna största trygghet.

Önskas fördjupade planer så samarbetar vi med en kvalificerad landskapsarkitekt eller sakkunniga inom projektet.

 • http://www.sodabygg.se/wp-content/uploads/2013/02/markanlaggning-karlskrona.jpg
 • http://www.sodabygg.se/wp-content/uploads/2013/02/tradack-utemiljo-karlskrona.jpg
 • http://www.sodabygg.se/wp-content/uploads/2013/02/murar-staket-karlskrona.jpg
 • http://www.sodabygg.se/wp-content/uploads/2013/02/stodmurar-karlskrona.jpg
 • http://www.sodabygg.se/wp-content/uploads/2013/02/utemiljo-karlskrona.jpg
Exempel på projekt vi utför:

 • Stensättning
 • Garageuppfart
 • Trappor
 • Murar
 • Stödmurar
 • Dränering
 • Dagvattenhantering
 • Infiltration
 • Avlopp
 • Utemiljöer
 • Lekplatser
 • Trädäck
 • Altaner
 • Spa, utespa
 • Pooler
 • Med mera.