Marinentreprenad

SODA kan hjälpa dig med alla förekommande arbeten i skärgården och marina miljöer. Vi anpassar maskinparken efter ditt behov där miljö, säkerhet och kvalitet står i fokus.

Vi uppför marinanpassade byggnationer där vår expertis och erfarenhet styr verksamheten tillsammans med kundens önskemål. Då den marina miljön lätt påverkas så håller vi alltid en nära dialog med handläggande myndigheter för att öka tryggheten hos kunden.

 • http://www.sodabygg.se/wp-content/uploads/2013/02/marinentreprenad-ubat-karlskrona.jpg
 • http://www.sodabygg.se/wp-content/uploads/2013/02/kaj-brygg-besiktning-renovering.jpg
 • http://www.sodabygg.se/wp-content/uploads/2013/02/va-anlaggning-karlskrona.jpg
 • http://www.sodabygg.se/wp-content/uploads/2013/02/marinentreprenad-karlskrona.jpg
 • http://www.sodabygg.se/wp-content/uploads/2013/02/strandmiljoer-karlskrona.jpg
Exempel på uppdrag:

 • Småbåtshamnar
 • Kajer
 • Flytbryggor
 • Fasta bryggor
 • Bojutsättning
 • Sjömärken
 • Strandmiljöer
 • Badplatser
 • VA-anläggning
 • Sjökabel
 • Sjövärme
 • Industrihamnar
 • Muddring
 • Pålning
 • Underspolningsskydd
 • Viktning
 • Bärgning
 • Med mera.